Najważniejsze punkty programu

Alexander Knappe

Enej

Europejskie młyńskie koło

Zazula

Steffen Möller

Pokaz laserowy

Program imprezy

Prowadzenie imprezy: Katharina Zabrzynski (rbb) – bezpłatny wstęp na Święto solidarności oraz przejażdżki europejskim kołem młyńskim

W związku z tym, co dzieje się w Ukrainie, pokojowa, demokratyczna i zjednoczona Unia Europejska staje się ważniejsza niż kiedykolwiek. W obliczu tej wojny wiele osób rozumie, jak wielkie znaczenie ma Unia Europejska i jej demokratyczny sposób pojmowania wartości. W Dniu Europy chcielibyśmy przypomnieć o łączącym nas poczuciu wspólnoty i o tym, że w UE żyjemy w pokoju i różnorodności, okazując przy tym naszą solidarność z Ukrainą

Jörg Wojahn, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Niemczech

Europa zaczyna się w terenie i przekracza granice. Dlatego bardzo się cieszę, że właśnie to pokazujemy w Dniu Europy w Gubinie/Guben. Europa to demokracja, gdzie ludzie swobodnie ze sobą rozmawiają i żyją w solidarności, nawet po dwóch stronach granicy. Zwłaszcza w regionach i miastach przygranicznych, takich jak Gubin i Guben, widzimy, że współpraca transgraniczna jest ważniejsza niż kiedykolwiek, szczególnie w czasie kryzysu, takiego jak obecny.

Georg Pfeifer, szef Biura Parlamentu Europejskiego w Niemczech

Przełom polityczny 1989 roku, zjednoczenie Niemiec oraz przystąpienie Polski do Unii Europejskiej utorowały drogę do pełnej życia i przyjacielskiej współpracy w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. Cieszymy się, że podczas wspólnego Święta Europy w Gubinie-Guben, będziemy mogli podziękować wszystkim, którzy angażowali się w ubiegłych latach na szczeblu lokalnym i regionalnym na rzecz tej współpracy. Jednocześnie chcielibyśmy wyrazić naszą solidarność z narodem ukraińskim w walce o wolność, demokrację i suwerenność. Tysiące obywatelek i obywateli w Europie, także w regionie przygranicznym, przyjęło do siebie uchodźców wojennych z Ukrainy. Jest to ważny przykład jak pokojowy projekt Unii Europejskiej przekłada się na nasze codzienne działania.

Marzenna Guz-Vetter, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce (p.o.)

Od czasu, gdy granica polsko-niemiecka zaczęła w końcu łączyć zamiast dzielić oba narody wyrosło już całe, nowe pokolenie obywateli obu krajów. Ma ono szczęście żyć w pełni wolnych i demokratycznych państwach. Unia Europejska była, jest i będzie gwarantem tej wolności. Tegoroczne świętowanie Dnia Europy będzie mniej radosne, ale bardziej refleksyjne; wierzę, że tego właśnie teraz nam trzeba.

Witold Naturski, szef Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

Tegoroczny Dzień Europy nie będzie radosnym świętem zjednoczonych w różnorodności Europejczyków i Europejek. Pozostanie w cieniu powracających, najczarniejszych kart historii naszego kontynentu, gdy człowiek staje przeciwko człowiekowi. Obchody organizowane w symbolicznym dla europejskiej współpracy miejscu, w bliźniaczych miastach Gubin-Guben, będą wyrazem naszej solidarności z Ukrainą – z tymi, którzy walczą i giną za nasze wspólne wartości, i tymi, których zmuszono do uchodźstwa. To nasz niewielki wkład wobec codziennie niesionej przez tak wielu z nas pomocy, przywracającej wiarę w człowieczeństwo. W jedności tkwi nasza największa siła i tę jedność pokażą także na scenie występujący wspólnie artyści z Niemiec, Polski i Ukrainy.

Jacek Wasik, Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu

Współpraca transgraniczna jest jednym z filarów integracji europejskiej. Bliskie więzy pomiędzy sąsiadującymi landami i województwami stymulują wzrost gospodarczy, wzmacniają przyjaźń i porozumienie pomiędzy obywatelami Polski i Niemiec. Zapraszam na wspólne świętowanie Dnia Europy – dzielmy się radością z harmonijnego sąsiedztwa, cieszmy się pokojem i pamiętajmy o tych, którzy dziś znajdują bezpieczną przystań w naszym wspólnym domu.

Leszek Ga´s, szef Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu

Wojna Putina z Ukrainą pokazuje, jak ważne jest, by europejskie demokracje trzymały się razem i były dobrymi sąsiadami. Poprzez finansowanie projektów na terenie Polski i Niemiec Europejski Bank Inwestycyjny od dziesięcioleci aktywnie uczestniczy w rozbudowie infrastruktury drogowej oraz komunikacji publicznej i wspiera innowacyjne przedsiębiorstwa. Zamierzamy zdecydowanie przyspieszyć i już w tym dziesięcioleciu dokonać transformacji gospodarki w kierunku bardziej przyjaznej środowisku: Także po to, byśmy szybko uniezależnili się od dostaw energii z Rosji.

Heike Freimuth, Dyrektor Przedstawicielstwa Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Niemczech

7 maja Gubin i Guben będą stolicami Europy, a my będziemy świętować w nich kolejną rocznicę ogłoszenia deklaracji Schumana. Dokładnie 72 lata temu politycy, którzy pięć lat po II wojnie światowej marzyli o zjednoczonej i wspólnej Europie, o pokoju, stworzyli zalążek powstania Unii Europejskiej. Dzisiaj to właśnie im zawdzięczamy prawdziwe wartości, jakie daje nam Unia Europejska. To praworządność, wolność, demokracja i przede wszystkim pokój. Dziś jest mi szczególnie trudno o tym mówić, gdy każdego dnia oglądamy przerażające obrazy zza naszej wschodniej granicy, która jest również granicą Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że w dniu, gdy będziemy obchodzić święto Europy, 7 maja, będziemy znów mieli pokój na świecie i w Europie.

Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego

Od ponad 30 lat w Euromieście Gubin-Guben nad Nysą wspólnie kształtujemy Europę. Jesteśmy dumni, że Gubin-Guben został wybrany na miejsce obchodów Dnia Europy w 2022 r. Jest to wyraz uznania dla naszej dotychczasowej pracy i motywacja na kolejne lata, które chcielibyśmy kształtować z równie dużym powodzeniem.

Fred Mahro, burmistrz miasta Guben

Euromiasto Gubin-Guben to idealne miejsce dla organizacji Święta Europy! To tutaj realizowane są wszystkie podstawowe wartości, które od lat są najważniejsze dla członków Unii Europejskiej, czyli wspólnota, partnerstwo, integracja oraz zacieranie granic na wszelkich płaszczyznach.

Bartłomiej Bartczak, burmistrz miasta Gubin

Cieszymy się, że wybór Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Niemczech padł na  Euromiasto Gubin-Guben. Z jednej strony jest to dowód uznania wysiłków obywateli na rzecz dobrego sąsiedztwa Polaków i Niemców, a z drugiej strony ważny sygnał dla wszystkich regionów przygranicznych. Regiony położone wzdłuż wewnętrznych granic Europy zajmują 40% terytorium UE zamieszkiwanego przez prawie 30% ludności Unii. Miasta Gubin i Guben wykorzystają zatem Dzień Europy 2022, aby podkreślić ogromne znaczenie współpracy transgranicznej dla powodzenia integracji europejskiej. Dotychczasowe doświadczenie pokazują znaczenie pokojowego współistnienia i dlatego solidaryzujemy się ze wszystkimi obywatelami Ukrainy.

Carsten Jacob, Europe Direct Guben/Euroregion Spree-Neiße-Bober

Mają Państwo pytania dotyczące programu?

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub użycie formularza kontaktowego poniżej. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

Formularz kontaktowy