Project Description

Polsko-niemiecka gondola uczniowska

PARTNERSTWO SZKÓŁ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY EUROPASCHULE “MARIE UND PIERRE CURIE” I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GUBINIE

Dzień EUROPY gondola #6

Szkoła Europejska im. Marii i Pierre Curie jest typem szkoły średniej integracyjnej, z trzema oddziałami w każdym roczniku, w której uczy się 310 dziewcząt i chłopców oraz jest zatrudnionych 34 nauczycieli.

kooperacje

Program szkoły stanowi pięć filarów:

Jako szkoła edukacji całodziennej realizujemy w poniedziałki na pierwszej lekcji godzinę wychowawczą oraz w środy na siódmej lekcji tzw. godzinę poświęconą  głównym przedmiotom: j. niemieckiemu, matematyce i j. angielskiemu.
Oferujemy naszym uczennicom i uczniom we wtorki, środy i czwartki podczas długiej przerwy obiadowej (Mittagsband) różne formy aktywności, takie jak: piłka nożna, zajęcia informatyczne, przygotowywanie posiłków w kafejce uczniowskiej, opieka przy odrabianiu zadań domowych oraz po zakończeniu lekcji szeroką gamę nieodpłatnych kół zainteresowań.
Już od siódmej klasy przykładamy wielką wagę do  praktycznej nauki. Roczniki klas siódmych wyjeżdżają do Cottbus w ramach rozwijania zainteresowań zawodowych i poznawania swoich mocnych i słabych stron(Komm auf Tour). Klasy ósme natomiast realizują  w naszej szkole tzw. tydzień warsztatów, w którym zaznajamiają się każdego dnia z jednym z pięciu zawodowych tematów: malowanie, prace w gospodarstwie domowym, prace drzewne, obróbka metalu czy ogrodnictwo. To jest tzw. tydzień orientacji w zawodzie (Orientierungswoche). Wiosną wybierany jest jeden temat z w. wym. zawodów i realizowany szczegółowo w ciągu tzw. tygodnia zgłębiającego daną dziedzinę (Vertiefungswoche).
Raz w roku przystępują dziewięcioklasiści do tzw. Bewerbungscamp, gdzie poddają się prawdziwym wymogom panującym na rynku zatrudnienia oraz zdobywają umiejętności skutecznego ubiegania się o pracę.
Cotygodniowy dzień praktyk oraz czternastodniowa praktyka zawodowa odbywają się w 2 półroczu w klasie dziewiątej i 1 półroczu w klasie dziesiątej. Te praktyki realizowane są w zakładach przemysłowych, instytucjach miasta i regionu ( szkoła wspiera w znalezieniu miejsc praktyk).
Regularnie odbywają się wymiany uczniowskie w Szkole Europejskiej oraz wspólne projekty w celu pogłębienia idei wspólnej Europy z naszymi szkołami partnerskimi  z Polski, Francji i Luksemburga.
Dziewczęta i chłopcy z różnymi potrzebami wsparcia uczą się zintegrowani w tej szkole.
Uczniowie, którzy biernie i aktywnie odmawiają uczestnictwa w obowiązku szkolnym, realizują naukę w oddziale szkolnym, tzw. Domu Rodziny.
Ważnymi sportowymi wydarzeniami z życia szkoły są: Drużynowy Triatlon, Turniej Piłki Ręcznej, Mistrzostwa Szkoły w Lekkoatletyce.
Inne tradycje naszej szkoły, to: Szkolenia Mediatorów (Peacemaker), Bożonarodzeniowy Projekt, Trening Metodyczny, Wiosenne Porządki, Wywiadówki z Rodzicami oraz Regularne Spotkania Zaangażowanych Rodziców (Elternstammtisch).

Dodatkowe informacje