Project Description

Schenkendöbern ~ Trzebiechów ~ Gubin

Trzy gminy i polsko-niemiecka historia głębokiej przyjaźni

Dzień Europy gondola #4

Wszystko zaczęło się od katastrofy. Latem 1997 roku mieszkańcy gmin Trzebiechów, Schenkendöbern i Gubin po obu stronach Odry i Nysy walczyli z powodzią stulecia. Wymiana doświadczeń doprowadziła do nawiązania partnerskich relacji między gminą Schenkendöbern po stronie niemieckiej a gminami wiejskimi Gubin i Trzebiechów po stronie polskiej.

Stale rozwijająca się współpraca między trzema gminami rozwijała się jednak w bardzo różny sposób i w różnych kierunkach, tak że dziś nie można już mówić tylko o partnerstwie między gminami, ale o licznych partnerstwach na wszystkich poziomach życia społecznego.

Na przykład drużyny siatkarskie i piłkarskie oraz strażacy spotykają się na wspólnych zawodach. Społeczności wiejskie odwiedzają dożynki i festyny wiejskie w sąsiednim kraju, a czasem wzbogacają je o swój własny wkład kulturowy. Uczniowie szkół podstawowych w formie zabawy próbują wymiany z dziećmi z obszaru językowego, który na początku jest im jeszcze obcy, a przyszłe projekty są inicjowane podczas spotkań roboczych między administracjami.

Dziś dzięki wspólnym projektom nawiązały się bliskie relacje i przyjaźnie.

Schenkendöbern
Trzebiechów
Gubin