Project Description

Wspólny zespół policyjny w Gubinie/Guben

Policja bez granic

Dzień Europy gondola #15

,,Wspólny polsko- niemiecki Zespół Policyjny w Gubin- Guben’’ (WZP) jest pierwszym tego typu projektem w policji, działającym na granicy polsko-niemieckiej. Zespół pełni służbę na terenie miasta Gubina i miasta Guben w dni powszednie, a także w zależności od potrzeb służby podczas wydarzeń specjalnych. Policja polska i niemiecka wspólnie patroluje ulice miast po obu stronach Nysy.

Celem projektu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gubina i Guben, poprzez codzienną pracę, a także podnoszenie kompetencji i nawiązywanie jeszcze bliższych kontaktów z mieszkańcami naszej gminy oraz instytucjami państwowymi.

Jednym z głównych elementem projektu są szkolenia językowe i dalsza edukacja. W tym celu funkcjonariusze zespołu udali się do sąsiedniego kraju i odbyli tam 26 tygodniowy, intensywny kurs językowy. Jednak celem nie była jedynie nauka języka, ale także poznanie kultury sąsiedniego kraju.

Zespół policyjny działa na obszarze odpowiedzialności Komisariatu Policji w Gubinie oraz Komisariatu Policji w Guben. Wspólny zespół policyjny WZP zajmuje się wykonywaniem zadań w zakresie ujawniania sprawców popełnianych wykroczeń, przestępczości transgranicznej i innych zagadnień dotyczących obu państw. Wspólne patrole są na co dzień widoczne po obu stronach rzeki Nysy i można się z nimi skontaktować, aby uzyskać pomoc i odpowiedzi na ewentualne pytania.

,,Wspólny polsko-niemiecki Zespół Policyjny Gubin-Guben ” dzięki swojemu językowemu i międzykulturowemu know- how stal się nieodzowną częścią Euromiasta Guben- Gubin.