Project Description

Parlament Europejski: dla Ciebie na miejscu

Posłowie do Parlamentu Europejskiego i ich historie

Dzień Europy gondola #10

In dieser Gondel erzählen uns Europaabgeordnete, welches Ereignis sie in ihrem Leben zu überzeugten EU-Vertretern werden ließ. Hier können Sie sich die Geschichten von mehreren Europaabgeordneten aus Deutschland und einem europäischen Volksvertreter aus Polen im Original anhören. Eine Zusammenfassung der Abgeordneten gibt es auch in der jeweils anderen Sprache mit Untertitel.

 • Dr. Hannah Neumann

 • Anna Cavazzini

 • Jan Olbrycht

 • Hildegard Bentele

Dr. Hannah Neumann

 • Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
 • Przewodnicząca: Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego
 • Członkini:
  o Konferencja Przewodniczących Delegacji
  o Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
  o Komisja śledcza ds. zbadania stosowania oprogramowania Pegasus i równoważnego oprogramowania szpiegowskiego służącego inwigilacji

Anna Cavazzini

 • Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
 • Przewodnicząca: Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • Członkini:
  o Konferencja Przewodniczących Komisji
  o Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Jan Olbrycht

 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Członek:
  o Komisja Kontroli Budżetowej
  o Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

Hildegard Bentele

 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Członkini:
  o Komisja Rozwoju
  o Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  o Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
  o Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra
  o Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

Biura Parlamentu Europejskiego: pracujemy dla Ciebie

Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu jest pomostem między Parlamentem Europejskim a obywatelami. W ramach swoich działań udostępnia mieszkańcom Wrocławia i całego regionu aktualne informacje dotyczące bieżących prac Parlamentu oraz jego roli w Unii Europejskiej. Co roku organizuje szereg wydarzeń poświęconych takim wartościom europejskim jak prawa człowieka, równość i wolność. Podczas spotkań w Domu Europy uczestnicy mogą nie tylko porozmawiać z posłami i posłankami, ale także pogłębiać swoją wiedzę i dyskutować na najważniejsze tematy.

wspólnie.eu

wspólnie.eu to ogólnoeuropejska sieć wolontariuszy, którzy przy wsparciu Parlamentu Europejskiego realizują dziesiątki projektów promujących wartości europejskie: partycypację demokratyczną, równouprawnienie, troskę o środowisko oraz zdrową i bezpieczną przestrzeń do życia. Dołącz do społeczności. Wyraź swoją opinię o Europie. Więcej informacji na temat inicjatywy oraz organizowanych w jej ramach wydarzeń można znaleźć na stronie: www.wspolnie.eu

Parlament Europejski

Parlament Europejski składa się z 705 posłów (MEP), wybieranych w 27 państwach członkowskich rozszerzonej Unii Europejskiej. 96 posłów do Parlamentu Europejskiego pochodzi z Niemiec. Miejsca są przydzielane na podstawie liczby ludności państw członkowskich. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się co 5 lat, najbliższe wybory odbędą się w 2024 roku.

Katarina Barley jest od 2019 roku posłanką do Parlamentu Europejskiego i wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Do jej obowiązków jako wiceprzewodniczącej należy polityka informacyjna i prasa (w tym EPLO), procedury pojednawcze, rejestr służący przejrzystości oraz Akademia Prawa Europejskiego.

Jako wiceprzewodnicząca jest również członkiem Prezydium Parlamentu Europejskiego. Jako posłanka do PE wykonuje swoje obowiązki w komisjach wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, komisji śledczej PEGA, a także w delegacjach do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile, Zgromadzenia Partnerstwa Parlamentarnego UE-Wielka Brytania oraz delegacji ds. stosunków z Indiami.

Śledź nas na portalach społecznościowych:

@pe_polska (Instagram)
@PEWroclaw (Facebook)
@Europarl_PL (Twitter)
Web