Project Description

Liceum im. Pestalozziego w Guben

uczyć się z głową, sercem i ręką.

Dzień Europy gondola #5

Europa i edukacja od wieków są ze sobą powiązane; tak jak przez ostatnie 120 lat w dzisiejszym Liceum im. Pestalozziego w Euromieście Guben/Gubin w sercu Europy. Wielu uczniów i nauczycieli z korzeniami z różnych narodów żyje, uczy i uczy się razem w naszej szkole. Europejska idea oraz współistnienie w Europie są mocno zakotwiczone w naszej społeczności szkolnej.

To tutaj język polski i kultura są obecne w życiu codziennym naszych uczniów na różne sposoby. W szczególności liczne partnerstwa i bliskie relacje między miastami i szkołami po obu stronach Odry i Nysy oferują możliwości komunikacyjne oraz wymianę kulturalną. Ale nie tylko na języku polskim jesteśmy Europejczykami. Europa jest bardzo mocno zakorzeniona na wielu innych przedmiotach. Wielu uczniów i nauczycieli z korzeniami z różnych narodów żyje, uczy i uczy się razem w naszej szkole.

Więcej informacji