Project Description

Haus der Familie e. V.

Dzień Europy gondola #9

Aktualne projekty na rzecz spójności społecznej:

  • Projekt „Opiekun-opiekuna“

  • Niemiecko-polskie Festyny rodzinne i weekendy wypoczynkowo-edukacyjne rodzin

  • Akcje i projekty

Projekt „Opiekun-opiekuna“
Opieka nad członkami rodziny jest elementem cyklu życia rodziny. Celem niemiecko-polskich opiekunów-opiekuna jest wspieranie, rozwijanie sieci pomocy sąsiedzkiej jak również towarzyszenie osobom sprawującym domowa opiekę. Ważne jest by zadania opiekuńcze, które są istotnym i wymagającym zadaniem społecznym, realizować wspólnie!

Niemiecko-polskie Festyny rodzinne i weekendy wypoczynkowo-edukacyjne rodzin
Są tradycyjnym i cennym elementem pracy zespołu HdF oraz polskich partnerów, realizowanym od blisko 30 lat. Celem jest podkreślenie znaczenia rodziny, promowanie ochrony rodziny oraz podkreślenia jej wartości dla społeczeństwa. Jest to forma podziękowania rodzinom za ich osiągnięcia oraz wkład w życie Euromiasta, jak i zwrócenie uwagi opinii publicznej na rodzinę jako „wspólnotę wartości”.

Akcje i projekty
Niemieckie i polskie rodziny korzystają z szerokiej gamy ofert edukacyjnych, doradczych oraz wsparcia od momentu poczęcia aż do późnej starości. Dzięki akcjom i projektom, takim jak: kreatywna- albo letnia akademia, plener malarski i wiele innych, promowana oraz wzmacniana jest współpraca międzykulturowa, międzypokoleniowa solidarność i jedność społeczna.

Dodatkowe informacje

Europatag-Highlights

Ob Konzert, Lasershow oder Naschmarkt. Hier finden sie alle Veranstaltungshöhepunkte
sowie den Zeitplan auf einen Blick.

zur Programmübersicht