Project Description

GWAZ – POS

Dzień Europy gondola #13

Po II Wojnie Światowej sieci kanalizacyjne niemieckiego Guben i polskiego Gubina zostały rozdzielone. Mieszkańcy Guben zbudowali własną oczyszczalnię ścieków na terenie byłej fabryki tektury. Rozpoczęła ona działalność w połowie lat 50. i miała tylko jeden, mechaniczny stopień oczyszczania. Przebudowa na oczyszczalnię biologiczną była rozważana w czasach NRD, ale nie została zrealizowana.

Od 1990 r. rozpoczęto projektowanie budowy takiej właśnie biologicznej oczyszczalni ścieków – również pod wpływem silniejszej presji ekologicznej nowego ustawodawstwa RFN.

W tym czasie rozważano już wspólne odprowadzanie ścieków z Guben i Gubina, ale nadal dyskutowano o mieście na zachód od Nysy jako lokalizacji zakładu. Aby w pełni wykorzystać wszystkie możliwości finansowania oferowane przez Unię Europejską, Republikę Federalną Niemiec i kraj związkowy Brandenburgia, zakład został ostatecznie wybudowany po stronie polskiej. Konkretne koncepcje, planowanie projektu i przetargi miasta Gubin i GWAZ jako współudziałowców oczyszczalni rozpoczęły się w 1994 r. W następnym roku rozpoczęto pierwsze prace budowlane, które realizowały firmy niemieckie i polskie.
Wraz z uroczystym przekazaniem obiektu 2 maja 1998 r. nową oczyszczalnię ścieków Gubin/Guben przekazano do eksploatacji.