Project Description

Gubener Heimatbund e.V.

Dzień Europy gondola #22

Gubener Heimatbund, jedno z największych stowarzyszeń w mieście Guben, obchodzi w 2022 roku 70-lecie istnienia.
Aby zrozumieć dlaczego, spójrzmy wstecz.
W lutym 1945 r. wydano rozkaz ewakuacji miasta Guben.
Ludzie opuszczali swoje domy z niewielkim bagażem podręcznym, zbierali się w kolumny i uciekali przed ciągle zbliżającym się frontem.
Ci, którzy nie opuścili swoich domów lub wrócili zaraz po zakończeniu wojny w maju 1945 roku i mieszkali na wschód od Nysy, zostali wypędzeni nieco później, 20 czerwca 1945 roku.
Ponieważ zachodnia część miasta Guben nie mogła ich wszystkich pomieścić, ruszyli dalej na zachód w poszukiwaniu nowego schronienia, nowego domu.
Osiedlili się, ale tęsknota za utraconą ojczyzną pozostała na całe życie.
Wszyscy starali się ponownie odnaleźć członków rodziny, sąsiadów, kolegów z klasy lub pracy. Wielu odnalazło się na nowo i powstało wiele małych wspólnot.

W 1948 r. w Hanowerze odbył się pierwszy duży zjazd dawnych mieszkanców Guben.
Na piątym spotkaniu, 18 maja 1952 r., w Hanowerze założono Gubener Heimatbund.
Było tam około 600 Gubeńczyków.
W tym samym roku powstały pierwsze grupy regionalne w Republice Federalnej Niemiec i w Berlinie Zachodnim, aby umożliwić spotkania w wygodniejszy pod względem czasowym i ekonomicznym sposób.
Ten rozwój mógł nastąpić tylko w zachodnich strefach okupacyjnych.
W strefie wschodniej, a później w NRD, takie stowarzyszenia nie były dozwolone.
Po upadku muru zarząd Heimatbundu nawiązał kontakty z władzami w Guben.
Stopniowo wszystkie działania zostały przeniesione do Guben, łącznie z siedzibą stowarzyszenia.
Od 1995 roku coroczne spotkanie ogólnokrajowe odbywa się w Guben.
Z dawnych 12 grup regionalnych, 4 grupy działają do dziś.
W dwóch grupach na Facebooku “Guben-heute und „früher““ (“Guben – dziś i “wcześniej””) oraz “Gubener Heimatbund-Clubzimmer” {“Gubener Heimatbund – pokój klubowy”) około 200 członków z Guben i Gubina regularnie wymienia się informacjami o Guben.
Wielu z nich to młodzi ludzie, którzy opuścili ojczyznę w poszukiwaniu pracy po upadku muru berlińskiego.
A wielu młodszych gubinian uważa za ważne, aby dowiedzieć się czegoś o swoim rodzinnym mieście przed wojną.
Na corocznym spotkaniu ogólnokrajowym członkowie grup na Facebooku spotykają się regularnie na Wyspie Teatralnej w Gubinie, aby po czatach internetowych poznać się osobiście.
Bariery językowe są pokonywane bezproblemowo.
Od wielu lat utrzymywane są również serdeczne kontakty z członkami Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej. Chętnie przyjmowane są wzajemne zaproszenia na przyjęcia świąteczne, grille lub na spotkanie ogólnokrajowe.
Gubener Heimatbund e.V., którego członkowie przez ostatnie 70 lat pracowali z wielkim poświęceniem, zdołał pomóc wszystkim Gubeńczykom z bliska i daleka w zachowaniu ich Guben po obu stronach Nysy.

Przeszłość nie może zostać zapomniana. To, co przeżyło wielu członków naszego Heimatbundu – wojna, ucieczka i wypędzenie – nie może się powtórzyć.
To właśnie reprezentuje Gubener Heimatbund e.V., wyraża swój głos, zachowuje i publikuje informacje historyczne dla przyszłych pokoleń i chce aktywnie pomóc w kształtowaniu współistnienia po obu stronach Nysy, zgodnie z mottem naszego byłego prezesa prof. dr. Hockwina:
GUBEN, JEDNO MIASTO W DWÓCH KRAJACH