Project Description

Forum EuropaBrandenburg

Sieć podmiotów proeuropejskich w Brandenburgii

Dzień Europy gondola #23

Od 2016 r. stowarzyszenie BBAG e.V. w ścisłej współpracy z Ministerstwem Finansów i Spraw Europejskich Brandenburgii koordynuje sieciowanie brandenburskich podmiotów zajmujących się komunikacją europejską w ramach Forum EuropaBrandenburg (FEB). Forum EuropaBrandenburg jest otwartym, działającym na zasadzie partnerstwa, nieformalnym zrzeszeniem różnych podmiotów związanych z Europą.

Gromadzi instytucje zajmujące się komunikacją europejską z całego kraju związkowego, w tym podmioty kształcenia obywatelskiego, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje publiczne, organy polityczne oraz partie/frakcje różnych szczebli. Celem współpracy jest wzmocnienie komunikacji europejskiej w Brandenburgii poprzez regularną wymianę i współpracę w zakresie konkretnych tematów. Dzięki wspólnym wystąpieniom, na przykład podczas krajowych uroczystości, można wykorzystać efekt synergii i znacznie skuteczniej reprezentować i uwidaczniać tematykę europejską w Brandenburgii. Forum EuropaBrandenburg dąży do wymiany i dyskusji z politycznymi decydentami kraju związkowego. W 2019 roku opublikowało odpowiednie stanowisko w sprawie komunikacji europejskiej w Brandenburgii.

Dodatkowe informacje