Project Description

Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr“

Dzień Europy gondola #21

Jak to się zaczęło? jaki był początek? Najprościej byłoby przytoczyć zapisy z Wilkipedii, ale za datami, nazwami gmin stoją ludzie, ludzie, którzy w tamtym czasie mieli wizję i odwagę oraz czuli, że Polska jest częścią Europy.
Pierwsze Euroregiony w Unii Europejskiej powstawały już w latach 50 –tych ubiegłego stulecia tworząc formę współpracy pomiędzy regionami państw Europy. W ich tworzeniu uczestniczyły lokalne władze samorządowe. Polska w tamtym okresie była po innej stronie „żelaznej kultury”, w tamtym czasie przeciętny samorządowiec nie zdawał sobie pewnie sprawy z istnienia współpracy transgranicznej. Granice Polski były szczelnie zamknięte na „zachód”. To, co dziś dla ludzi wydaje się tak naturalne, jak przekroczenie Nysy i pojechanie na zakupy, wtedy było nie do pomyślenia. Polacy żyli we własnym zamkniętym świecie, mając co najwyżej kontakty z obywatelami „bratnich narodów” tj. Związek Radziecki, Bułgaria czy Jugosławia. Żyli z dala od Europy choć terytorialnie i kulturowo od zawsze byli jej częścią. A życie w Europie nabierało tempa, odbudowana po II wojnie światowej rozwijała się ekonomicznie i mentalnie, stąd rozwój współpracy transgranicznej, powiększanie Unii Europejskiej o nowych członków, rodziło się poczucie wspólnoty. W 1980 roku zostaje uchwalona, stworzona przez Radę Europy tzw. Konwencja Madrycka, z czasem ratyfikowana przez poszczególne kraje europejskie.

Konwencja Madrycka określa, że państwa, które przystąpiły do jej ratyfikacji, powinny wspierać współpracę transgraniczną, przyczyniać się do postępu gospodarczego i społecznego regionów przygranicznych, a także umacniać poczucie wspólnoty państw Europy. Istotnym zapisem konwencji jest również poszanowanie przepisów prawnych i konstytucyjnych każdego z krajów, które ją ratyfikowały. Od tego momentu współpraca transgraniczna została prawnie usankcjonowana, proces jednoczenia Europy nabrał impetu. Trzeba było jeszcze zaczekać. Czekaliśmy. Rok 1989 przyniósł powiew zmian, w Polsce skończył się długoletni okres komunizmu i odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory, sukces odniosła opozycja. W 1991 roku odbyły się już całkowicie wolne wybory, a w 1993 roku Polska ratyfikowała Konwencje Madrycką…i tu zaczyna się historia pięknej przygody polsko – niemieckiej w małym mieście na zachodzie Polski. W tym czasie burmistrzem miasta był Czesław Fiedorowicz- wizjoner, marzyciel, człowiek, który chciał, aby Polaków i Niemców dzieliła już tylko rzeka, aby sąsiedztwo dwóch narodów nabrało dosłownego znaczenia współpracy ponad granicami. I nie był sam…rozmowy dotyczące powstania Euroregionu na granicy województwa, wtedy jeszcze zielonogórskiego zainicjowane zostały pod koniec roku 1991 przez ludzi, którzy myśleli podobnie – przedstawicieli władz Lubska, Jasienia, Brodów Nowogrodu Bobrzańskiego oraz Trzebiela po polskiej stronie z ludźmi z drugiej strony rzeki – przedstawicielami władz miasta Forst (Lausitz) po stronie niemieckiej. W 1992 roku dołączyli do nich przedstawiciele pozostałych gmin oraz Wojewoda Zielonogórski, z Niemiec zaś Guben, Spremberg oraz Cottbus. I udało się! Spotkanie założycielskie odbyło się 2 czerwca 1993 roku. Wzięły w nim udział gminy założycielskie oraz Wojewoda Zielonogórski. Uroczystość podpisania umowy odbyła się już w Gubinie 21 września 1993 roku – oficjalnie do życia został powołany Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr”. Podpisana umowa reguluje szeroko rozumianą współpracę partnerów po obu stronach polsko – niemieckiej granicy, podpisali ją ówczesny i przez niemal 30 lat pełniący tą funkcję Prezes Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr” Czesław Fiedorowicz oraz Prezydent Niemieckiego Stowarzyszenia Euroregion „Spree – Neisse – Bober” Waldemar Kleinschmidt.

Od tego czasu nieprzerwanie Euroregion „Sprewa – Nysa Bóbr”/”Spree – Neisse – Bober” jest platformą współpracy pomiędzy gminami i społeczeństwem polsko – niemieckim. Przez ten okres Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, zniknęły granice odkąd weszliśmy do strefy Schengen, a Euroregion trwa niezależnie od zmieniających się czasów i okoliczności, zbliżając do siebie ludzi po obu stronach granicy, która jest już tylko umowną kreską na mapie.

Dodatkowe informacje