Project Description

Euromiasto Guben-Gubin

Dzień Europy gondola #1

Wskutek zmian geopolitycznych pod koniec lat 90. XX wieku granica z Polską zmieniła swoją funkcję stając się „Bramą na Wschód”. Miasto graniczne Guben wcześnie rozpoznało związane z tym szanse i podjęło inicjatywę transgranicznej współpracy.
Podstawę wspólnego planowania oraz rozwoju miast Guben i Gubina stanowi opracowana w roku 1998 „Przestrzenna koncepcja strukturalna Euromiasta Guben-Gubin”. Idea przewodnia tego transgranicznego planu rozwoju miast została uwzględniona w strategii rozwoju miasta Guben. Główną myślą wspólnej koncepcji jest dalszy rozwój struktury miasta opartej na dwóch centrach z położeniem nacisku na wspólną rewaloryzację miejskiego układu kompozycyjno-funkcjonalnego. Transgraniczną oś ma tworzyć ulica Frankfurter Straße, stanowiąca funkcjonalne połączenie śródmieścia Gubina z nowym centrum Guben.

Zrównoważona współpraca obu miast istnieje już od roku 1991. W ciągu ponad 30 lat zrealizowano wiele wspólnych przedsięwzięć mających duże znaczenie dla mieszkańców Euromiasta, jak na przykład wspólną oczyszczalnię ścieków, czy wyspę na Nysie jako miejsce spotkań. Od 2015 r. radni obu samorządów współpracują ze sobą w ramach samodzielnie utworzonej polsko-niemieckiej komisji „Euromiasto Guben-Gubin”, podejmując transgraniczne decyzje. Również współpraca obu miast stale jest poszerzana. Duże i małe projekty europejskie były i są realizowane w partnerstwie, a takie wydarzenia jak spotkania noworoczne, czy coroczna Wiosna  nad Nysą organizowane są wspólnie dla dalszego rozwijania wzajemnego zrozumienia.

Dzięki wsparciu finansowemu w ramach bieżącego i wcześniejszych edycji europejskiego programu współpracy INTERREG Brandenburgia – Polska udało i nadal udaje się urzeczywistniać duże i małe projekty współpracy transgranicznej, takie jak uatrakcyjnienie terenów zielonych, modernizacja wspólnie wykorzystywanego otoczenia dworca kolejowego, opieka zdrowotna po obu stronach Nysy, czy realizacja wielu uroczystości i spotkań w Guben i Gubinie.

Więcej informacji
FILM PROMOCYJNY
PROMOCYJNY FILM GOSPODARCZY