Project Description

EUNICE

NASZA WIZJA PRZYSZŁOŚCI

Dzień Europy gondola #12

EUNICE to nowy, kreatywny Uniwersytet Europejski, którego celem jest doprowadzenie do zmiany paradygmatu edukacji z edukacji tradycyjnej na edukację „szytą na miarę” poprzez międzyuczelnianą mieszaną mobilność. EUNICE jest:

  • Multicentryczny – poprzez oddolną synergię siedmiu geograficznie zrównoważonych instytucji szkolnictwa wyższego, oferujących światowej klasy, konkurencyjną i zindywidualizowaną edukację

  • Międzykulturowy – wzmacniający tożsamość europejską i promowanie wspólnych wartości europejskich poprzez międzykulturowość i wielojęzyczność

  • Otwarty – wspierający europejski wymiar edukacji

  • Zorientowany na osobę – tworzący ramy integracyjnych ścieżek edukacyjnych, w których studenci i nauczyciele wspólnie dostosowują program studiów.

WCIELANIE NASZEJ WIZJI W ŻYCIE

JAK NASZ SOJUSZ ZMIENI NASZE UNIWERSYTETY

EUNICE wykorzysta synergię pomiędzy badaniami naukowymi i edukacją wśród europejskich uniwersytetów partnerskich poprzez:

  • Rozwijanie nowoczesnych i innowacyjnych metod pedagogicznych oraz zapewnienie lepszych usług dla studentów
  • Wdrażanie wspólnej wizji strategicznej europejskiego pierwszoligowego szkolnictwa wyższego, sprzyjającej włączeniu społecznemu i konkurencyjności
  • Wzmacnianie wzajemnej wymiany doświadczeń
  • Dzielenie się kursami, modułami i programami studiów EUNICE
  • Stworzenie międzykulturowego i zintegrowanego podejścia, wspierającego świadomość kultury i tożsamości europejskiej
Dodatkowe informacje