Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona Państwa danych osobowych podczas ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania w związku z Państwa wizytą na naszej stronie internetowej jest dla nas bardzo ważna.

  1. Dane osobowe
Dane osobowe to informacje, które mogą być wykorzystane do ustalenia tożsamości użytkownika. Obejmuje to imię i nazwisko, adres, adres pocztowy i numer telefonu. Nie są uwzględniane informacje, które nie są związane z tożsamością użytkownika (np. liczba użytkowników witryny). Zasadniczo użytkownik może korzystać z naszych usług internetowych bez ujawniania swojej tożsamości. Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową lub korzysta z naszych usług, urządzenie, za pomocą którego wywołuje stronę, automatycznie przesyła dane dziennika (dane o połączeniu) na nasze serwery. Dane dziennika obejmują adres IP urządzenia używanego do uzyskania dostępu do witryny lub usługi, typ przeglądarki używanej do uzyskania dostępu do witryny, poprzednio odwiedzaną stronę, konfigurację systemu oraz informacje o dacie i godzinie. Adresy IP są przechowywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług. W przeciwnym razie adresy IP są usuwane lub anonimizowane. Przechowujemy adres IP użytkownika odwiedzającego naszą witrynę przez maksymalnie 7 dni w celu wykrywania ataków i obrony przed nimi.
Gdy użytkownik prosi o informacje, zamawia e-booki lub składa inne wnioski, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz innych danych osobowych. Decyzja o wprowadzeniu tych danych należy do Ciebie. Twoje dane przechowujemy na specjalnie zabezpieczonych serwerach firmy Worldsoft AG w Szwajcarii. Komisja Europejska zaświadczyła, że poziom ochrony danych w Szwajcarii jest porównywalny z poziomem ochrony w UE. Przekazywanie danych z UE do Szwajcarii jest dozwolone na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Zawarliśmy z firmą Worldsoft umowę o przetwarzanie danych dotyczących zamówień. Dostęp do nich ma tylko kilka upoważnionych osób. Są one odpowiedzialne za techniczną, handlową lub redakcyjną obsługę treści i serwerów.

O ile dane o użytkowaniu lub ruchu są niezbędne do świadczenia naszych usług, będą one przechowywane przez okres maksymalnie sześciu miesięcy od momentu ich zebrania. Jeśli dane są wymagane do zachowania zgodności z obowiązującymi prawnymi, ustawowymi lub umownymi okresami przechowywania (np. faktury), są one przechowywane również po upływie tego okresu. Dane te są jednak zablokowane i dostępne tylko dla kilku upoważnionych osób za pomocą haseł.

  1. Ujawnianie danych osobowych osobom trzecim

Dane osobowe użytkowników wykorzystujemy wyłącznie do celów, do których są one przez nas wykorzystywane. Nie przekazujemy tych danych osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika. W zakresie, w jakim zobowiązuje nas do tego prawo lub nakaz sądowy, przekażemy Twoje dane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania.

  1. Korzystanie z plików cookie
Internetowe pliki cookie to niewielkie pakiety danych, które są zapisywane przez przeglądarkę na dysku twardym komputera użytkownika. Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Takie pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić użytkownikowi swobodne poruszanie się po witrynie i korzystanie z jej funkcji, w tym dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny.

Pliki cookie są również niezbędne ze względów technicznych do funkcjonowania koszyka na zakupy w celu składania zamówień w sklepie.

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne akceptowanie plików cookie. Użytkownik może jednak wyłączyć przechowywanie plików cookie lub ustawić przeglądarkę tak, aby informowała go o przesyłaniu plików cookie.

Są to pliki cookie wykorzystywane przez system Wordsoft CMS, za pomocą którego została stworzona ta strona, w zależności od używanych modułów: Usercookie
session_name 15 Min. Sesja
wslanguage 15 Min.
wybrany język
install_language* 15 Min.
język instalacji CMS
ws_delayedPopup_* 1825 dni
Pokaż popup tylko raz
wspollsvoterid 30 dni
ankieta/ możliwość tylko jednej odpowiedzi
reseller_nr 90 dni
Określenie sprzedawcy
wsshopbasketid 30 dni
Moduł sklepu – koszyk na zakupy
wsvote_* 15 Min.
moduł głosowania pierwszy sprzedawca
  1. Ochrona nieletnich

Dzieci i osoby poniżej 18 roku życia nie powinny podawać nam żadnych danych osobowych bez zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

  1. Łącza do innych stron internetowych

Nasza oferta online zawiera linki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na to, czy ich operatorzy przestrzegają przepisów o ochronie danych.

  1. CRM (Worldsoft Business Suite) und Newsletter

Ta strona internetowa wykorzystuje pakiet Worldsoft Business Suite (WBS). Dostawcą jest Worldsoft AG, Churerstrasse 158, 8808 Pfäffikon, Szwajcaria.

Worldsoft Business Suite (WBS) to system CRM (Customer Relationship Management), który może być wykorzystywany do organizowania i analizowania danych.

Jeśli prześlesz nam swoje dane osobowe za pośrednictwem formularza internetowego lub podczas składania zamówienia, dane te będą przechowywane na serwerach firmy Worldsoft AG w Szwajcarii. Komisja Europejska poświadczyła, że poziom ochrony danych w Szwajcarii jest porównywalny z poziomem ochrony w UE. Przekazywanie danych z UE do Szwajcarii jest dopuszczalne na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Zawarliśmy z firmą Worldsoft umowę o przetwarzanie danych dotyczących zamówień.

Przed przekazaniem danych osobowych należy zapoznać się z naszymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przekazując dane, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez nas jego danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Cel wykorzystania danych zależy od kontekstu, w jakim są one przekazywane. Dane użytkownika będą wykorzystywane do celów, dla których zostały pierwotnie zebrane. Przykład: Jeśli zamówisz produkt na naszej stronie internetowej, Twoje dane zostaną wykorzystane do utworzenia i wysłania faktury oraz do obsługi ewentualnych zapytań.

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tę zgodę. Odwołanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Analiza danych według WBS

WBS umożliwia nam podział interesantów i klientów na podstawie różnych kategorii (tzw. tagowanie). W ten sposób wpisy adresowe można podzielić na przykład według płci, preferencji osobistych (np. wegetariańskie lub niewegetariańskie) lub relacji z klientem (np. klient lub potencjalny klient).

Okres przechowywania

Dane, które nam przekazujesz, będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody. Po cofnięciu zgody dane użytkownika zostaną usunięte z naszych serwerów oraz z serwerów firmy Worldsoft AG. Więcej szczegółów można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych firmy Worldsoft AG pod adresem: https://www.worldsoft.info/5765.

Dane do newslettera

Pakiet Worldsoft Business Suite (WBS) może być wykorzystywany między innymi do organizowania i analizowania wysyłania newsletterów. Dane wprowadzone w celu otrzymywania newsletterów są przechowywane na serwerach firmy Worldsoft AG.

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, wymagamy podania adresu e-mail lub numeru telefonu do wysyłania SMS-ów, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail lub numeru telefonu oraz że wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Nie są gromadzone żadne inne dane lub są one gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Wykorzystujemy te dane wyłącznie w celu przesłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Dane wprowadzone przez użytkownika w celu otrzymywania biuletynu będą przechowywane na serwerach firmy Worldsoft AG.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza abonowania newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera, na przykład za pomocą linku “unsubscribe” w newsletterze. Odwołanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane przekazane przez użytkownika w celu otrzymywania newslettera będą przechowywane przez nas do momentu rezygnacji z otrzymywania newslettera i zostaną usunięte po rezygnacji z jego otrzymywania. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail dla strefy abonentów).

Analiza danych według WBS

Gdy wysyłamy newslettery za pomocą WBS, możemy ustalić, czy wiadomość z newsletterem została otwarta i jakie linki, jeśli w ogóle, zostały kliknięte.

WBS umożliwia nam również podział odbiorców newslettera na różne kategorie (tzw. tagowanie). W ten sposób odbiorców newslettera można podzielić np. według płci, preferencji osobistych (np. wegetariańskich lub niewegetariańskich) lub relacji z klientem (np. klient lub potencjalny klient). W ten sposób newslettery mogą być lepiej dostosowane do potrzeb poszczególnych grup docelowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.worldsoft.info/5243/wbs

Jeśli nie chcesz otrzymywać analiz od WBS, musisz zrezygnować z otrzymywania newslettera. W tym celu w każdej wiadomości z newsletterem umieszczamy odpowiedni link.

Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail do strefy dla członków, dane adresowe do fakturowania).

  1. Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Zawarliśmy z firmą Google umowę dotyczącą przetwarzania danych na zlecenie i w pełni stosujemy się do ścisłych wymogów DSGVO przy korzystaniu z Google Analytics. Google używa plików cookie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez użytkowników z oferty online są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu. W ten sposób na podstawie przetworzonych danych można utworzyć pseudonimowe profile użytkowników.

Korzystamy wyłącznie z Google Analytics z włączoną anonimizacją adresów IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownicy mogą zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; użytkownicy mogą również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez nich z oferty online Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Użytkownicy telefonów komórkowych mają również możliwość zrezygnowania z przechowywania plików cookie.

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google do celów reklamowych, ustawień i możliwości rezygnacji można znaleźć na stronach internetowych Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ (“Wykorzystywanie danych przez Google podczas korzystania z witryn lub aplikacji naszych partnerów”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Wykorzystywanie danych do celów reklamowych”), http://www.google.de/settings/ads (“Zarządzanie informacjami wykorzystywanymi przez Google do wyświetlania reklam”) oraz http://www.google.com/ads/preferences/ (“Określanie reklam wyświetlanych przez Google”).

  1. Media społecznościowe

Wtyczki Facebooka (przycisk “Lubię to” i “Udostępnij”)

Na naszych stronach zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawca Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku “Lubię to” (“Like”) na naszej stronie. Przegląd wtyczek do Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Gdy użytkownik odwiedza nasze strony, za pośrednictwem wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. W ten sposób Facebook otrzymuje informacje o tym, że użytkownik odwiedził naszą stronę, podając swój adres IP. Jeśli użytkownik kliknie przycisk “Lubię to” na Facebooku, będąc zalogowanym do swojego konta na Facebooku, może połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać wizytę na naszych stronach z kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że jako dostawca stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli użytkownik nie chce, aby Facebook mógł powiązać jego wizytę na naszych stronach z kontem użytkownika na Facebooku, powinien wylogować się z konta użytkownika na Facebooku.

Wtyczka Google+

Nasze strony korzystają z funkcji Google+. Dostawcą jest firma Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Gromadzenie i ujawnianie informacji: Korzystając z przycisku Google+, można publikować informacje na całym świecie. Za pośrednictwem przycisku Google+ użytkownik i inni użytkownicy otrzymują spersonalizowane treści od firmy Google i naszych partnerów. Google przechowuje zarówno informacje o tym, że użytkownik przyznał +1 dla danej treści, jak i informacje o stronie, którą przeglądał w momencie kliknięcia +1. Państwa +1 mogą być wyświetlane jako powiadomienia wraz z nazwą i zdjęciem Państwa profilu w usługach Google, np. w wynikach wyszukiwania lub w Państwa profilu Google, a także w innych miejscach na stronach internetowych i w reklamach w internecie.

Google zapisuje informacje o Państwa działaniach +1 w celu ulepszenia usług Google dla Państwa i innych osób. Aby móc korzystać z przycisku Google+, trzeba mieć widoczny globalnie, publiczny profil Google, który musi zawierać przynajmniej nazwę wybraną dla profilu. wybrany dla profilu. Nazwa ta jest używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może również zastąpić inną nazwę używaną podczas udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość profilu Google może być wyświetlana użytkownikom, którzy znają adres e-mail użytkownika lub posiadają inne informacje pozwalające na jego identyfikację.

Wykorzystanie zgromadzonych informacji: Oprócz zastosowań opisanych powyżej podane przez użytkownika informacje będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującą polityką prywatności firmy Google. Google może publikować zbiorcze statystyki dotyczące aktywności +1 użytkowników lub udostępniać je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub powiązane witryny.

Wtyczka LinkedIn

Nasza witryna korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Za każdym razem, gdy otwierana jest jedna z naszych stron zawierających funkcje LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany o tym, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową na podstawie adresu IP. Jeśli użytkownik kliknie przycisk LinkedIn “Poleć” i jest zalogowany na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn może powiązać wizytę na naszej stronie z użytkownikiem i jego kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że jako dostawca stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez LinkedIn.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Wtyczka XING

Nasza witryna korzysta z funkcji sieci XING. Dostawcą jest firma XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z naszych stron zawierających funkcje XING, nawiązywane jest połączenie z serwerami XING. O ile nam wiadomo, w procesie tym nie są przechowywane żadne dane osobowe. W szczególności nie przechowuje się adresów IP ani nie ocenia zachowań użytkowników.

Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku XING Share można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych XING pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Wtyczka TWITTER

Nasza strona internetowa wykorzystuje przycisk “Tweet” z serwisu Twitter. Jest to funkcja firmy Twitter Inc, 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA.

Kiedy użytkownik korzysta z Twittera, a w szczególności z funkcji “Re-Tweet”, Twitter łączy swoje konto na Twitterze z odwiedzanymi przez niego stronami internetowymi. O tym fakcie dowiadują się inni użytkownicy Twittera, w szczególności Twoi obserwatorzy. W ten sposób odbywa się transmisja danych do serwisu Twitter.

Jako właściciel strony internetowej nie jesteśmy informowani przez Twittera o treści przesyłanych danych ani o sposobie ich wykorzystania. Więcej informacji można znaleźć pod następującym linkiem: http://twitter.com/privacy

Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących ochrony danych na Twitterze w ustawieniach swojego konta pod adresem http://twitter.com/account/settings.

  1. Wtyczki i narzędzia
Czcionki Google Web Fonts

Ta witryna korzysta z tzw. czcionek internetowych firmy Google w celu zapewnienia jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu jednak przeglądarka, z której korzystasz, nie łączy się z serwerami Google, lecz z serwerami firmy Worldsoft w Szwajcarii. Oznacza to, że Google nie wie, że adres IP użytkownika został użyty do uzyskania dostępu do naszej witryny.

Czcionki Google Web Fonts są używane w celu zapewnienia jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert internetowych. Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, zostanie użyta standardowa czcionka z komputera użytkownika.

Google reCAPTCHA

Na naszych stronach internetowych używamy “Google reCAPTCHA” (zwanej dalej “reCAPTCHA”). Dostawcą jest firma Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane wprowadzane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) są wprowadzane przez człowieka czy przez program automatyczny. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie po wejściu osoby odwiedzającej witrynę na stronę internetową. Na potrzeby analizy reCAPTCHA analizuje różne informacje (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego witrynę na stronie lub ruchy myszką wykonywane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do firmy Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Osoby odwiedzające witrynę nie są informowane o przeprowadzanej analizie.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator witryny ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami związanymi z automatycznym szpiegowaniem oraz przed SPAM-em.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć pod następującymi linkami:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ und        https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

YouTube

Nasza witryna korzysta z wtyczek serwisu YouTube, którego operatorem jest firma Google. Operatorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron zostały odwiedzone przez użytkownika.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twoich zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert internetowych.

Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniego dostosowania naszych informacji o ochronie danych.